ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง งดกิจกรรมที่มีการรวบตัวกันของคนจำนวนมาก ยกเว้นงานศพ ซึ่งต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

05 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในปัจจุบันซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อ ภายในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเป็่นการป้องกันการแพร่ระบาด ทางเทศบาลตำบลจระเข้หิน งดการจัดกิจกรรมทุกชนิด งานบวช งานแต่ง และกิจกรรมอื่นๆที่มีการรวมตัวกัน ยกเว้นงานศพ โดยต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด