ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

04 ม.ค. 65