ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 มิ.ย. 65

ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน

เรื่อง การประมูลราคาเช่าทรัพย์สิน(โรงปุ๋ย)เพื่อจัดหาประโยฃน์ในทรัยพย์สินของเทศบาลตำบลจระเข้หิน