ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20 ต.ค. 65

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566