ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่และเจ้าของป้าย ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561

03 ม.ค. 61

ประกาศ2561