ประจำศูนย์ฯ เพื่อระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ณ จุดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (State Quarantine (SQ)

01 ส.ค. 64
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชนและอสม.อยู่ประจำศูนย์ฯ เพื่อระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 โดยมีการจัดเวร พลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (State Quarantine (SQ) โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โดยมีผู้กักตัว จำนวน 5 ราย
– และขอขอบพระคุณ คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้นำข้าวกล่องมามอบให้แก่ผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ