ประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น)

01 ก.ค. 65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น อีเลฟเว่น) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 68 คน เห็นด้วย 59 คน งดออกเสียง 5 คน