การประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องการมีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

01 ก.ค. 65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ประกอบการร้านค้า ได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการมีร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2