ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

15 มี.ค. 64

วันที่ ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายศิริ เรืองมัจฉา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่ออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯและเป็นการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดสว่างหนองแวงและวัดจระเข้หิน