ประชาสัมพันธ์บริการใหม่ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz สำหรับลูกค้าองค์กรท่านผู้ใช้บริการ

01 พ.ย. 56