ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ นอกสถานที่ ประจำปี 2559

01 ก.พ. 59