ประชุมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

27 ธ.ค. 64
วันที่ 27 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมประชุมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน