ประชุมการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

29 มิ.ย. 64

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2