ประชุมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

30 พ.ค. 65
“ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม”
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2