ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 มี.ค. 64

ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายศิริ เรืองมัจฉา พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) เนื่องจากเกิดวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยพบว่าบ้านเรือนของประชาชนเกิดความเสียหายรวม ๒๒ หลัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒