ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

07 ม.ค. 64

ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ด้วยเทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการของชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒