ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน

24 พ.ค. 65

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางปิยฉัตร ขวัญยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูอาคารเพื่อพิจารณาทำลูกกรงกั้นระเบียงเพื่อความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน