ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

29 ก.ย. 66

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี โดยนางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาลฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน