ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

20 ต.ค. 64

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน