ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

10 ต.ค. 65

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2