ประชุมจ่ายเงินสะสม ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ปีพ.ศ.2565

28 เม.ย. 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการประชุมจ่ายเงินสะสม ของเทศบาลตำบลจระเข้หิน ปีพ.ศ.2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2