ประชุมประจำเดือนกันยายน 2566

27 ก.ย. 66

“ประชุมประจำเดือน กันยายน”
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน