ประชุมประจำเดือนธันวาคม2565

09 ธ.ค. 65

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุม”ประจำเดือนธันวาคม2565” ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน