ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

04 ก.ย. 66

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และนางปิยฉัตร ขวัญยืน เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอครบุรี