การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

17 พ.ย. 64

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2