ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

07 มี.ค. 65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2