ประชุมปรึกษาหารือเตรียมต้อนรับคณะกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดจระเข้หิน

30 ต.ค. 64
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการวัดจระเข้หิน ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุขุมธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอครบุรี เจ้าอาวาสวัดจระเข้หิน ประธานฝ่ายฆราวาสนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ผู้นำชุมชน พร้อมใจกันประชุมปรึกษาหารือเตรียมต้อนรับคณะกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา