ประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2

07 ก.ย. 66

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน