ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566

27 ต.ค. 66

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน มอบหมายให้ นางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน