ประชุมพิจารณาการคัดเลือกสื่อ การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

28 ก.พ. 65

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน คณะครู ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ประชุมพิจารณาการคัดเลือกสื่อ การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2