ประชุมพิจารณาการมอบทุนการศึกษากองทุนปิยมหาราชตำบลจระเข้หิน

11 ต.ค. 65

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้ นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินได้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปิยมหาราชตำบลจระเข้หิน โดยร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการมอบทุนการศึกษากองทุนปิยมหาราชตำบลจระเข้หิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2