ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 ก.ย. 65

วันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2