ประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน การประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

26 พ.ค. 65

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน การประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน