ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566

30 ส.ค. 66

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน