ประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2566

27 ก.ย. 66

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน