ประชุมสัญจรประจำเดือนเพื่อปรึกษาและแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนในตำบลจระเข้หิน

18 ก.ค. 65
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานร่วมประชุมสัญจรประจำเดือนเพื่อปรึกษาและแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนในตำบล
ณ ศาลาประชาคมบ้านสระหลวงหมู่ 13