ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอครบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี

01 พ.ย. 65

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอครบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี