ประชุมหารือ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID 19)

02 ก.ค. 64
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมประชุมหารือ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID 19) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน
จากการพบว่ามีผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID 19) ภายในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ที่ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อมีผลเป็นลบ แต่ต้องเฝ้าระวัง 14 วันเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีกครั้ง และให้ดำเนินการปิดตลาดนัดวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราวเพื่อยับยั้งและป้องกันการ แพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID 19) ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน