ประชุมหาแนวทางการป้องกันโควิด-19 ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

23 มี.ค. 65
วันที่ 23 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และนางปิยฉัตร ขวัญยืน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันโควิด-19 ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน