ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และฟังการรายงานยอดผู้ติดเชื้อในเขตตำบลจระเข้หิน และหาแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตตำบลจระเข้หิน

19 ม.ค. 65

วันที่ 19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ปลัดอำเภอครบุรี สาธารณสุขอำเภอครบุรี ตำรวจภูธรครบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน และ KBS ได้เข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และฟังการรายงานยอดผู้ติดเชื้อในเขตตำบลจระเข้หิน และหาแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตตำบลจระเข้หิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน