ประชุมเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหารือการสนับสนุนการดำเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

05 ส.ค. 64

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน และบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหารือการสนับสนุนการดำเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2