ประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 ก.ค. 64

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นำโดย นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2