ประชุมเพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบจากฝุ่นกากอ้อย

10 ม.ค. 66

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการลดผลกระทบจากฝุ่นกากอ้อย ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน