ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขสภาพน้ำในคลองจระเข้หิน

16 ก.ค. 63

ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ปลัดอำเภอครบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน – ลำแชะ, บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน), ประมงอำเภอครบุรี ,ประปาอำเภอครบุรี , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) , สำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขสภาพน้ำในคลองจระเข้หินที่เกิดการเน่าเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ เพี่อหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน