ประชุมเพื่อเขียนแผนงานโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2

25 ต.ค. 65

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเขียนแผนงานโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2