ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565

14 ธ.ค. 65

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน