ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

23 ธ.ค. 64

เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2