ประชุมเรื่องพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565

11 พ.ย. 64

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้ร่วมประชุมเรื่อง พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2