ประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

09 ก.พ. 65

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินได้มอบหมายให้ นางสางบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานเพื่อเข้าประชุมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2