ประชุมโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว ณ องค์การบริการส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

17 มิ.ย. 65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว ณ องค์การบริการส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา