ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(Covid-19)ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

16 ก.ค. 64

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะสงฆ์ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุม ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (Covid-19) ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินและเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2